Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ.
Νο 1   31/07/2015

 

Κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντα στις αρχαιρεσίες της 29/07/2015 κ. Δημολίτσα Αναστάσιο, συνήλθαν τα εκλεγμένα μέλη για την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.
Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. του Ομίλου Αντισφαίρισης Χανίων έχει ως εξής :

 

Πρόεδρος Δημολίτσας Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος Βουλγαρίδης Μηνάς
Γεν. Γραμματέας Αρχοντάκης Ιωάννης
Ταμίας Παπαφιλιππάκη Μαρία
Έφορος τένις Πλατιάς Ευστάθιος
Έφορος ping-pong Ερηνάκη Βασιλική
Έφορος μπάσκετ Τζουγκράκης Ιωάννης
Έφορος βόλεϊ Κατσιφαράκης Στυλιανός
Έφορος Σκάκι Μαραβελάκη Μαρία
Έφορος Ενόργανης Σπάρταλη-Αρετάκη Τριανταφυλλιά (Ρόζη)
Έφορος Μ.Μ.Ε. Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Μαλανδράκης Κωνσταντίνος
Έφορος Εγκαταστάσεων & Υλικού Μιουμπής Ζαμέλ