Επίτιμα Μέλη

mitsotakis Κωνσταντίνος Μητσοτάκης –  Πρωθυπουργός (16-06-1993)
kBIRBIDAKIS_2006-m2 Κυριάκος Βιρβιδάκης –  Γ.Γ.Α. (16-06-1993)
gaggas Διονύσης Γάγγας–  Γ.Γ. ΕΦΟΑ (16-06-1996)
zanias Σπύρος Ζαννιάς – Πρόεδρος ΕΦΟΑ (13-07-2001)
arhonta Γρηγόρης Αρχοντάκης –  Νομάρχης Χανίων (29-07-2009)