Ανακοίνωση για τις ώρες προπονήσεων στα κλειστά γυμναστήρια

Τα κάτωθι υπογράφοντα αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Χανίων, θα θέλαμε να εκφράσουμε καταρχάς, δημοσίως, την ικανοποίησή μας για την κατανομή των ωρών στα Κλειστά γήπεδα του Δήμου Χανίων. Για πρώτη φορά τέθηκαν από την Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου Χανίων αντικειμενικά κριτήρια τα οποία εφαρμόστηκαν στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Αυγούστου.

Επί της διαδικασίας, στη συνάντηση των σωματείων (την Παρασκευή 25 Αυγούστου), την οποία συντόνιζαν μέλη της επιτροπής αθλητισμού, πριν ξεκινήσει η κατανομή των ωρών αναφέρθηκαν και τονίστηκαν για ακόμα μια φορά τα κριτήρια με τα οποία συμφώνησαν όλα τα σωματεία. Κριτήρια αντικειμενικά και με δεδομένο το πλήθος των σωματείων που δραστηριοποιούνται πλέον στα Χανιά. Προχωρήσαμε λοιπόν, διαδικαστικά στην κατανομή ωρών, η οποία έγινε με απόλυτη διαφάνεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση της Επιτροπής Αθλητισμού, σε σχέση με τα αντικειμενικά κριτήρια που θα λαμβάνονταν υπόψη για την κατανομή των ωρών, κοινοποιήθηκε σε όλα τα σωματεία στις 14 Αυγούστου -12 μέρες δηλαδή πριν τη συνάντηση των σωματείων- τα οποία (ως εκ τούτου) είχαν αρκετές ημέρες πριν την συνάντηση, να εκφράσουν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Ουδεμία ένσταση ή παρατήρηση προέκυψε από κάποιο σωματείο, στο διάστημα που μεσολάβησε της συνάντησης. Όλα λοιπόν, τα σωματεία ανάλογα με τα αγωνιστικά τμήματα που διαθέτουν επέλεγαν ώρες σύμφωνα με τα κριτήρια στα γήπεδα, χωρίς να αποκλειστεί κανένα σωματείο από συγκεκριμένα γήπεδα.

Αφού ολοκληρώθηκε η κατανομή των ωρών όλοι οι εκπρόσωποι των σωματείων συμφώνησαν και υπέγραψαν ότι συμφωνούν με το τελικό πρόγραμμα των κλειστών γυμναστηρίων και των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Χανίων, συμπεριλαμβανομένου και του συλλόγου “Α.Ο. Κύδων”. Για αυτό το λόγο, μας προκαλεί αίσθηση, η εκ των υστέρων διαφωνία του Κύδωνα από τη στιγμή που ο εκπρόσωπος του στη συνάντηση συμφώνησε και υπέγραψε, χωρίς να διατυπώσει καμία ένσταση.

Συνεπώς, είναι πολύ θετικό το γεγονός και το τονίζουμε ξανά, ότι για πρώτη φορά τα σωματεία του Δήμου μας συμφώνησαν χωρίς εντάσεις στον ετήσιο προγραμματισμό προπονήσεων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν άρτια και μας κάνει τεράστια εντύπωση που ένας σύλλογος, αργοπορημένα είναι η αλήθεια (αφού έχουν παρέλθει 5 ημέρες), βγάζει ανακοίνωση, διαμαρτυρόμενος για την “άδικη”, όπως αναφέρει, κατανομή των ωρών.

Εν κατακλείδι, αξίζει να τονίσουμε το εξής: Επί της διαδικασίας, όλα τα σωματεία συμφώνησαν για την κατανομή των ωρών και μάλιστα (ξανά τονίζουμε) υπήρξε γενική ικανοποίηση και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και για τις ώρες που ανακοινώθηκαν. Εφόσον λοιπόν δεν τέθηκε, σε καμία περίπτωση, θέμα αμφισβήτησης και της διαδικασίας και της κατανομής των ωρών (παρά μόνο εκ των υστέρων και από μόνο έναν σύλλογο), τα υπογράφοντα αυτή την ανακοίνωση, σωματεία τονίζουμε ότι σε περίπτωση αλλαγών ή διαφοροποιήσεων στο πρόγραμμα προπονήσεων που έχει συνταχθεί και αναρτηθεί, θα υπάρξει σφοδρή και συντεταγμένη αντίδρασή μας. Για πρώτη φορά, οι διαδικασίες λειτούργησαν χωρίς “ψεγάδι” και το γεγονός αυτό θα πρέπει να το υπερασπιστούμε…

ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Chania B.C.
Α.Ο. Ακρωτηρίου
ΠΕ. AETOΣ
Α.Σ.Χ. ΩΡΙΩΝΑΣ ΧΑΝΙΑ
Α.Ο.Κ. ΧΑΝΙΑ
Α.Π.Σ.Ν.Κ. ΑΝΕΜΟΣ
Ο.Α. Χανίων
Σωματείο ΑμεΑ ΑΡΙΩΝ
Σ.Φ.Π. Χανίων
Ο.Α.Χ. 2000
Ν.Α.Ο. Σούδας