Εκτακτη Γενική Συνέλευση στον ΟΑΧ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Χ. σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14, 15, 16 & 17 του καταστατικού του, καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18.00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εκλογή Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής της Γ.Σ.

2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.. Εγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ.

3.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου και 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν δεν υπάρξει καταστατική απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18.00 στον ίδιο χώρο.

Οι υποψηφιότητες για όλα τα όργανα διοίκησης, υποβάλλονται στο Δ.Σ. μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Πρόσκληση έκτακτης ΓΣ