Νεότερη ανακοίνωση από την Ε.Φ.Ο.Α.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΕ 2 ΜΕΡΗ 18μ Χ 9,15μ
• Χωρίζεται το γήπεδο σε δύο διαμήκη μέρη
• Η εκπαίδευση μικρών ομάδων, μέχρι το πολύ 2 άτομα/μισό
γήπεδο, μπορεί να γίνει με πυκνά διαχωριστικά βοηθήματα,
αποτελούμενα από χαμηλούς μαλακούς κώνους, έτσι ώστε να
μπορεί να διατηρηθεί η σωστή ελάχιστη απόσταση των 2 μέτρων
• Η προπόνηση περιλαμβάνει μάθημα σε μικρή ομάδα 2
ατόμων/μισό γήπεδο συν τον προπονητή, σε ασφαλή απόσταση
μεταξύ τους
Δεν επιτρέπεται η παραμονή γονέων, συγγενών προσώπων,
φίλων ή θεατών κατά την διάρκεια της προπόνησης.