Οι υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ.

Ο Ομιλος Αντισφαίρισης Χανίων γνωστοποιεί τις υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στα γραφεία του.

Αναλυτικότερα το ενιαίο ψηφοδέλτιο είναι το εξής:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.Τζινευράκης Παναγιώτης

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. (μέχρι 7 σταυρούς προτίμησης)

1.Ερηνάκη Βασιλική
2.Γαλάνη Ζαφειρία
3.Γιουρμετάκης Εμμανουήλ
4.Γλεντουσάκης Εμμανουήλ
5.Κασαπάκης Εμμανουήλ
6.Κουμανδράκης Μιχαήλ
7.Κουριδάκης Νεκτάριος
8.Μαυροματάκης Βασίλειος
9.Μπολάκης Εμμανουήλ
10.Ορφανουδάκης Θεόδωρος
11.Παπαδοπούλου Παρασκευή
12.Παρτσαλάκη Ειρήνη
13.Τζουγκράκης Ιωάννης
14.Τσιλιμιγκάκης Ξενοφών