Συνεργασία με τον καρδιολόγο Σοφοκλή Πεντάρη

Ο Ομιλος Αντισφαίρισης Χανίων ανακοινώνει τη συνεργασία με τον καρδιολόγο, Σοφοκλή Πεντάρη, ο οποίος αναλαμβάνει τον καρδιακό έλεγχο των αθλητών όλων των τμημάτων.

Ειδικότερα, ο κ. Πεντάρης θα υποβάλλει όλους τους αθλητές του ΟΑΧ σε οποιοδήποτε άθλημα απασχολεί ο Ομιλος και σε κάθε ηλικιακή κατηγορία στις εξής εξετάσεις:

α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
β. Ηχοκαρδιογράφημα – έγχρωμο Doppler (Triplex)

Το κόστος για κάθε παιδί ή αθλητή ανέρχεται στα 20 ευρώ. Για τους προπονητές και για τις αντιπροσωπευτικές ομάδες του Ομίλου στα πρωταθλήματα που λαμβάνουν μέρος, οι εξετάσεις είναι δωρεάν.

Πληροφορίες δίνονται στη γραμματεία του Ομίλου ή στο τηλ. 2821054066.